เทศกาลและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มี เทศกาล หลากหลายที่นักท่องเที่ยวให้ความน่าสนใจ ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี โดยแต่ละเทศกาลแตกต่างกันไปตามฤดูกาล รวมถึง วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดมายาวนานของญี่ปุ่น